KESKUSTELUOHJEET

Kannustamme kaikkia katsomaan Yksittäistapaus-elokuvia ja keskustelemaan niistä Erätauko-menetelmän avulla!

Yksittäistapaus-kampanjan ja Erätauko-säätiön laatimien keskusteluohjeiden avulla elokuvista voidaan käydä rakentavaa keskustelua, joka auttaa näkemään uudella tavalla.

Jokaiselle elokuvalle on luotu omat keskusteluohjeensa,jotka löytyvät kunkin elokuvan omalta sivulta. Lisäksi työelämää käsitteleville neljälle elokuvalle on työteemaiset ohjeet, ja niitä esitellään alempana tällä sivulla.

KESKUSTELU KÄYTÄNNÖSSÄ

Elokuvat ja niihin liittyvä keskustelumateriaali sopivat muunmuassa työyhteisöjen, yliopistojen, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden käyttöön sekä itsenäisesti tutustuttavaksi. Erätauko on rakentavan keskustelun menetelmä, joka toimii parhaiten maksimissaan 10 henkilön pienryhmissä. Keskustelun aikana pyritään istumaan kasvotusten piirissä. Erätauko-keskustelun voi käydä myös etäyhteydellä.

Keskustelutarjoaa elokuvien katselun jälkeen mahdollisuuden dialogiin. Keskusteluohje ohjaa pysymään asiassa ja auttaa kuulemaan kaikkien äänet. Keskusteluohjeet sisältävät aiheeseen liittyviä tukikysymyksiä sekä vinkit siitä, mitä käsitteitä kannattaa ottaa haltuun.

Keskustelulla on ohjaaja, joka pitää huolta keskustelun rakentavasta ja tasavertaisesta ilmapiiristä. Ohjaajaksi valitaan henkilö ryhmän kuten työyhteisön keskuudesta, eli keskustelu järjestetään tältä sivulta löytyvien ohjeiden pohjalta itsenäisesti. Ohjeet on tehty keskustelun ohjaajaa varten, joten niitä ei tarvitse näyttää muille keskustelijoille

LISÄTIETOA OHJAAJALLE

Opetustarkoituksessa voidaan järjestää tarvittaessa isompiakin kuin 10 henkilön keskusteluja. Opetustarkoitus koskee tässä yhteydessä esi-ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja maksutonta ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta.

Mikäli haluat järjestää Yksittäistapauksesta yli 20 hengen näytöksen esimerkiksi työpaikkallasi, eikä toimintasi kuulu yllä mainitun opetuksen piiriin, olethan yhteydessä tuotantoyhtiö Tuffi Filmsiin. Yksittäistapaus-elokuvasarja on maksua vastaan tilattavissa myös esimerkiksi elokuvateatteriympäristöön.

Keskustelumenetelmän käyttämisestä ja Yksittäistapaus-elokuvan esittämisestä ei saa periä tilaisuuteen osallistuvilta maksua ilman Tuffi Films Oy:n lupaa.
  • AVAINKUVA_Yksittäistapaus_UNELMADUUNI_Sanna(MeriNenonen)_Istaahil(SophiaWekesa)_KuvaAleksiTaivalantti©TuffiFilms2019

40% suomalaisista uskoo hakijan sukupuolen asettavan hänet työnhakutilanteessa heikompaan asemaan. 57% suomalaisista uskoo hakijan ihonvärin asettavan hänet työnhakutilanteessa heikompaan asemaan.

Eurobarometri; syrjintä EU:ssa 2019

KESKUSTELUOHJEET TYÖYHTEISÖIHIN

Yksittäistapaus-sarjan elokuvista neljä sopii erityisen hyvin työelämän käsittelyyn: Unelmaduuni, Let Her Speak, Juhlatunnelma ja Play Rape. Niissä käsitellään eri tavoin työtä ja työelämää, ja siksi työteemaista keskustelua varten on luotu omat ohjeensa.

Elokuva toimii keskustelun avaajana ja empatian herättäjänä murtaen samalla jäätä haasteellisten aiheiden ympäriltä. Elokuvia voidaan käyttää esimerkiksi tasa-arvo-tai yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisessä tai luomisessa, HR-henkilöstön kouluttamisessa sekä työhyvinvoinnin kehittämisen yhteydessä.

Käy elokuvien avulla rakentava keskustelu –halutessasi myös etäyhteyksiin sovitettuna.
KESKUSTELUOHJEET TYÖYHTEISÖIHIN

Lopuksi keskustelusta syntyneet oivallukset ja ajatukset jaetaan verkkosivujen palautelomakkeen kautta.