Yksittäistapaus kampanjan slogan

MIKÄ ON YKSITTÄISTAPAUS?

Yksittäistapauslyhytelokuvat ovat viidentoista elokuvantekijän, taiteilijan, tutkijan ja yhteiskuntavaikuttajan kollektiivisesti toteuttama elokuvatapaus. Elokuvat tuovat esiin naisiin kohdistuvaa näkymätöntä vallankäyttöä niin yksityiselämässä kuin yhteiskunnassa. Elokuvasarjan lyhytelokuvat ovat fiktiota, mutta käsikirjoitukset ovat lähtöisin kirjoittajien omista tosielämän havainnoista. Elokuvat kuvaavat arkisia hetkiä, joita olemme oppineet pitämään normaaleina, mutta jotka tarkemmin katsottuna osoittautuvat absurdeiksi.

TAVOITTEET

Vaikuttavuustyön tavoitteena on tuottaa oivalluksia ja havaintoja elokuvien avulla sukupuolittuneesta vallankäytöstä sekä tarjota välineitä sen käsittelyyn, sanallistamiseen ja uuden normaalin määrittämiseen.

KUMPPANIT

Vaikuttavuustyön kumppaneita ovat Opetushallitus, Tasa-arvovaltuutettu, Loisto setlementti ry: Helsingin Tyttöjen Talo ja Poikien Talo, jotka ovat olleet mukana kehittämässä keskustelumateriaalia. Mukana on Erätauko-säätiön rakentavan dialogin menetelmä. Mediakumppanina toimii Yle. Yksittäistapaus on myös mukana EU:n rahoittamassa Education and Raising Awareness in Schools to Prevent and Encounter Gender-Based Violence ERASE GBV -hankkeessa, jonka tutkimuksen ja kehittämisen kohteena ovat kasvatusalan työntekijöiden ammatilliset valmiudet väkivallan kohtaamiseen ja tietoisuuden lisääminen erityisesti sukupuolistuneen väkivallan eri muodoista ja niihin puuttumisen mahdollisuuksista. Inklusiiv on mukana Yksittäistapauksen työelämän kampanjassa. Vuonna 2019 perustetun yhteisön tavoitteena on, että kaikilla olisi käytössä paras tieto monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta sekä parhaat käytännöt niiden edistämiseksi.

MITEN ELOKUVIA VOI KÄYTTÄÄ

Elokuvat ja niihin liittyvä keskustelumateriaali sopivat muun muassa työyhteisöjen, yliopistojen, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden käyttöön sekä itsenäisesti tutustuttavaksi.

Kannustamme kaikkia tarttumaan Yksittäistapaus-elokuvien katseluun ja rakentavan keskustelun menetelmään. Keskustelumenetelmä toimii parhaiten pienryhmissä, joiden koko on maksimissaan noin 10 henkilöä. Opetustarkoituksessa voidaan järjestää tarvittaessa isompia keskusteluja. Opetustarkoitus koskee tässä yhteydessä esi-ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja maksutonta ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta. Keskustelumenetelmän käyttämisestä ja Yksittäistapaus-elokuvan esittämisestä ei saa periä tilaisuuteen osallistuvilta maksua ilman Tuffi Films Oy:n lupaa.

Mikäli haluat järjestää Yksittäistapauksesta yli 20 hengen näytöksen esimerkiksi työpaikkallasi tai elokuvateatteriympäristössä, eikä toimintasi kuulu yllä mainitun opetuksen piiriin, olethan yhteydessä tuotantoyhtiö Tuffi Filmsiin.

Lisätietoa keskustelumateriaaleista ja niiden käytöstä löytyy täältä.

Mikä Erätauko?

Lataa perehdytysmateriaali keskustelun ohjaajalle.

TAUSTAA

Yksittäistapaus sai alkusysäyksensä loppukeväästä 2016, ennen #MeToo-ilmiötä. Elokuvatuotantoyhtiö Tuffi Filmsin perustajat Elli Toivoniemi ja Kirsikka Saari kutsuivat koolle joukon elokuva-alan ammattilaisia, taiteilijoita, tutkijoita ja yhteiskuntavaikuttajia tekemään omista havainnoistaan lyhytelokuvia. Elokuvilla haluttiin antaa fyysinen muoto “sille jollekin”, yksittäisinä pidetyille tapauksille, jotka kuitenkin johtuvat todellisuudessa valtarakenteista ja tiedostamattomista toimintamalleistamme.

Yksittäistapauksen yhdestätoista tarinasta kuusi on ollut pohjana pitkälle elokuvalle Tottumiskysymys.

Elokuvien käsikirjoittajina ja/tai ohjaajina toimivat (aakkosjärjestyksessä) Reetta Aalto, Maryan Abdulkarim, Tine Alavi, Alli Haapasalo, Ulla Heikkilä, Sonya Lindfors, Inari Niemi, Raisa Omaheimo, Anna Paavilainen, Kirsikka Saari, Aino Suni, Saara Särmä, Miia Tervo, Elli Toivoniemi ja Jenni Toivoniemi.

KAMPANJAN TEKIJÄT JA KUMPPANIT

Kampanjan tuottaja

Elli Toivoniemi

Kampanjapäällikkö

Sini Hormio

Kampanjan asiantuntijakumppanit

Erätauko-säätiö
Loisto Setlementti ry: Helsingin Tyttöjen Talo ja Poikien Talo
Tasa-arvovaltuutettu
Opetushallitus

Mediakumppani

Yle

Kampanjan rahoittajat

Tuffi Films
Koneen Säätiö
Alfred Kordelinin säätiö

Kampanjan suunnittelu

Elli Toivoniemi
Sini Hormio

Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Maiju Hirvonen

Kampanjakoordinaattori

Roosa Tikanoja

Sosiaalisen median ja viestinnän suunnittelija

Roosa Kurikka

Vaikuttavuustyön koordinaattori

Anni Savolainen

Keskustelumateriaalin työryhmä

Maiju Hirvonen
Sini Hormio
Erätauko-säätiö
Loisto Setlementti Ry: Helsingin Tyttöjen Talo ja Poikien Talo
Tasa-arvovaltuutettu
Opetushallitus
Sophia Wekesa

Kampanjan kehittely

Noora Jokinen
Sanna Kultanen
Kirsikka Saari
Vilja Savonlahti

Erityiskiitokset kampanjan tukijoille

Reetta Aalto, Maryan Abdulkarim, Tine Alavi, Alli Haapasalo, Ulla Heikkilä, Sonya Lindfors, Inari Niemi, Raisa Omaheimo, Anna Paavilainen, Kirsikka Saari, Aino Suni, Saara Särmä, Miia Tervo, Elli Toivoniemi, Jenni Toivoniemi

Suomen elokuvasäätiö
AVEK
Koneen säätiö
Creative Europe MEDIA
Angel Films
Tampereen kaupunki
Film Tampere
Kirkon mediasäätiö
Alfred Kordelinin säätiö
Ihmisoikeusliitto
Koulukino
Miehet Ry
Jyväskylän yliopisto
Abakus ry
Pedago ry
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Juha Holma
Juulia Saukkonen
Matilda Polojärvi
Emmi Pelkonen

Rakentavan keskustelun menetelmän kampanjaan on tuonut Erätauko-säätiö.

Yksittäistapaus on mukana EU:n rahoittamassa ERASE GBV -hankeessa.

ERASE GBV project has received funding from the European Union’s REC Action Grant under grant agreement No 856816.

Inklusiiv toimii kumppanina työelämän kampanjassa.

Vuonna 2019 perustetun yhteisön tavoitteena on, että kaikilla on käytössä paras tieto monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta sekä parhaat käytännöt niiden edistämiseksi. Tutustu Inklusiiviin täällä.

Työsuojelurahasto tukee Yksittäistapaus työelämässä -kampanjaan.

Kiitos kaikille keskustelumateriaalin testaamiseen osallistuneille!