EVÄSTEET JA TIETOSUOJASELOSTE

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä sivuston käytön seurantaan, kehittääksemme sen käyttökokemusta ja tarjotaksemme käyttäjille kiinnostavaa sisältöä. Osa evästeistä on kolmannen osapuolen ohjelmistoihin kuuluvia. Jatkamalla sivustolle hyväksyt evästeiden käytön.  

Evästeet tallentavat tietoa verkkosivun käytöstä. Käyttäjät tunnistetaan ja lasketaan anonyymisti eikä käyttäjää voida tai pyritä tunnistamaan evästeiden avulla. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. 

Tietosuojaseloste 9.1.2020

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tuffi Films Oy

Osoite: Vanha Talvitie 19 A, 5. kerros, 00580 Helsinki

Sähköpostiosoite: tuffi@tuffifilms.com

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Roosa Tikanoja

sähköpostiosoite: tuffi@tuffifilms.com

 1. Asiakas- ja markkinointirekisteri

Asiakkaat ovat antaneet suostumuksensa Tuffi Films Oy:lle.

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, asema organisaatiossa, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja
tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

 1. Tietojen luovutus

Palvelun pitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Luottamuksellisten tietojen, kuten keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.

 1. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

 1. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan tiedon poistamista tai virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

 1. Tietojen hallinta

Tuffi Films Oy vastaa tietoturva-asioista vain omalta osaltaan.