DET MAN KAN SE KAN MAN ÄNDRA PÅ.

Engångsföreteelser-kortfilmerna är ett filmverk som skapats kollektivt av femton filmmakare, konstnärer, forskare och samhällspåverkare. Filmerna lyfter fram osynlig maktutövning gentemot kvinnor såväl i privatlivet som i samhället. Kortfilmerna i serien är fiktion, men manuskripten bygger på manusförfattarnas egna observationer i det verkliga livet. Filmerna visar vardagsögonblick som vi har lärt oss att se som normala, men som vid en noggrannare granskning visar sig vara absurda.

Målet med kampanjen är att lyfta fram könad maktutövning och erbjuda redskap för att hantera och verbalisera den. Det avgiftsfria diskussionsmaterialet har utvecklats i samråd med sakkunniga och hjälper vem som helst att ta sig an filmernas teman. Engångsföreteelser-kortfilmerna kan ses på Yle Areena i tre års tid från och med den 26 januari 2020. Du kan se filmen och diskussionmaterialet här.

Sex av de elva Engångsföreteelser-berättelserna har utgjort grunden för långfilmen En vanefråga.

Sidan uppdaterades senast 19.6.2022