DET MAN KAN SE KAN MAN ÄNDRA PÅ

VAD ÄR ENGÅNGSFÖRETEELSER?

Engångsföreteelserkortfilmerna är ett filmverk som skapats kollektivt av femton filmmakare, konstnärer, forskare och samhällspåverkare. Filmerna lyfter fram osynlig maktutövning gentemot kvinnor såväl i privatlivet som i samhället. Kortfilmerna i serien är fiktion, men manuskripten bygger på manusförfattarnas egna observationer i det verkliga livet. Filmerna visar vardagsögonblick som vi har lärt oss att se som normala, men som vid en noggrannare granskning visar sig vara absurda.

MÅL

Målet med påverkansarbetet har varit att frambringa insikter och iakttagelser om könad maktutövning och att erbjuda redskap för att hantera och verbalisera den och definiera det nya normala.

SAMARBETSPARTNER

Samarbetspartner för påverkansarbetet är Utbildningsstyrelsen, Jämställdhetsombudsmannen, Loisto setlementti ry: Flickornas Hus och Pojkarnas Hus i Helsingfors, som har bidragit till utvecklingen av diskussionsmaterialet. Med är också Dialogpaus-stiftelsen och dess metod för konstruktiv diskussion. Kampanjens mediepartner är Yle. Engångsföreteelser medverkar också i det EU-finansierade projektet Education and Raising Awareness in Schools to Prevent and Encounter Gender-Based Violence ERASE GBV, vars forskning och utveckling inriktar sig på anställda inom det pedagogiska området och deras yrkesmässiga beredskap att bemöta våld samt på att öka medvetenheten i synnerhet om det könade våldets olika former och möjligheterna att ingripa.

HUR FILMERNA KAN ANVÄNDAS

Filmerna och det tillhörande diskussionsmaterialet kan användas bland annat på arbetsplatser, på universitet, i utbildningsinstitutioner och i andra organisationer samt på egen hand.

Vi uppmanar alla att se Engångsföreteelser-filmerna och utnyttja metoden för konstruktiv diskussion. Diskussionsmetoden fungerar bäst i små grupper på högst omkring tio personer. I undervisningssyfte kan man vid behov ordna diskussioner med fler deltagare. Med undervisningssyfte avses här förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och avgiftsfri utbildning som leder till en grundläggande yrkesexamen. Utan tillstånd av Tuffi Films Oy är det inte tillåtet att ta ut någon avgift av deltagarna för användning av diskussionsmetoden eller för förevisning av en Engångsföreteelser-film.

Om du vill ordna en förevisning av Engångsföreteelser-filmer för över 20 personer, till exempel på din arbetsplats, och din verksamhet inte hör till den utbildning som nämns ovan, vänligen kontakta produktionsbolaget Tuffi Films.

Filmserien Engångsföreteelser kan beställas till bland annat biografer mot en avgift.

BAKGRUND

Idén om Engångsföreteelser uppkom våren 2016, före #MeToo-fenomenet. Filmproduktionsbolaget Tuffi Films grundare Elli Toivoniemi och Kirsikka Saari samlade ett gäng filmproffs, konstnärer, forskare och samhällspåverkare för att göra kortfilmer om sina egna iakttagelser. Via filmerna ville man ge en fysisk skepnad åt ”detta något”, det som ansågs vara enstaka fall men som ändå i verkligheten beror på maktstrukturer och omedvetna modeller.

Sex av de elva Engångsföreteelser-berättelserna har utgjort grunden för långfilmen En vanefråga.

Manusförfattare och regissörer för filmerna är (i alfabetisk ordning) Reetta Aalto, Maryan Abdulkarim, Tine Alavi, Alli Haapasalo, Ulla Heikkilä, Sonya Lindfors, Inari Niemi, Raisa Omaheimo, Anna Paavilainen, Kirsikka Saari, Aino Suni, Saara Särmä, Miia Tervo, Elli Toivoniemi och Jenni Toivoniemi.

KAMPANJENS TILLVERKARNA OCH PARTNERS

Kampanjens producent

Elli Toivoniemi

Kampanjchef

Sini Hormio

Sakkunniga partner

Dialogpaus-stiftelse
Loisto Setlementti Ry: Flickornas Hus och Pojkarnas Hus i Helsingfors
Jämställdhetsombudsmannen
Utbildningsstyrelsen

Mediapartner

Yle

Kampanjens finansiärer

Tuffi Films
Konestiftelsen
The Alfred Kordelin Foundation

Kampanjplanering

Elli Toivoniemi
Sini Hormio

Planering och konstruktion av webbplatsen

Maiju Hirvonen

Kampanjkoordinator

Roosa Tikanoja

Koordinator för effektivitetsarbetet

Anni Savolainen

Sociala medier planerare

Roosa Kurikka

Arbetsgrupp för diskussionsmaterialet

Maiju Hirvonen
Sini Hormio
Dialogpaus-stiftelse
Loisto Setlementti Ry: Flickornas Hus och Pojkarnas Hus i Helsingfors
Jämställdhetsombudsmannen
Utbildningsstyrelsen
Sophia Wekesa

Utveckling av kampanjen

Noora Jokinen
Sanna Kultanen
Kirsikka Saari
Vilja Savonlahti

Ett speciellt stort tack till alla som stöder kampanjen

Reetta Aalto, Maryan Abdulkarim, Tine Alavi, Alli Haapasalo, Ulla Heikkilä, Sonya Lindfors, Inari Niemi, Raisa Omaheimo, Anna Paavilainen, Kirsikka Saari, Aino Suni, Saara Särmä, Miia Tervo, Elli Toivoniemi, Jenni Toivoniemi

Finlands filmstiftelse
AVEK
Konestiftelsen
Creative Europe MEDIA
Angel Films
Tampereen kaupunki
Film Tampere
Kyrkans mediestiftelse
Förbundet för mänskliga rättigheter
Skolbio
Miehet Ry
Jyväskylän yliopisto
Abakus ry
Pedago ry
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Juha Holma
Juulia Saukkonen
Matilda Polojärvi
Emmi Pelkonen

Dialogpaus-stiftelse har tagit fram metoden för konstruktiv diskussion i kampanjen.

Engångsföreteelser ingår i det EU-finansierade projektet ERASE GBV.

ERASE GBV project has received funding from the European Union’s REC Action Grant under grant agreement No 856816.

Tack till alla som deltog i testningen av diskussionsmaterialet!